ANNONCES - ADVERTENTIES

 

 

14.09  Medewerkers gezocht voor :

-een vernieuwde samenstelling van het wetenschappelijk comité EUROKINE.BE      
-de organisatie van een congres EUROKINE met als thema : eindwerkenmarathon.
-e-mail naar info@eurokine.be

 

 

 

 

 

Voor kinesitherapeuten (geen cursussen) : Gratis publicatie.

Pour Kinésithépeutes (sauf cours) : publication gratuite

 

 

 

eurokine.be
Votre annonce en - Uw aankondiging in

KNIP-A DECOUPER
Réservé aux kinésithérapeutes - Voorbehouden aan kinesitherapeuten

 

Non kinés - Niet kine. : €UR 10,00  (max 100 car)

nos tarifs - onze tarieven
 


e-mail: info@eurokine.be


Paiement par cheque ci-joint ou par versement au compte 220-0919512-85
Betaling met ingesloten cheque of per overschrijving op rek. 220-0919512-85


RUBRIQUES – RUBRIEKEN
offre d'emploi - plaatsaanbieding
plaatsaanvraag - demande d'emploi
reprise cabine - overnamed kabinet
à louer - te huur
à vendre - te koop
divers – diversen