PRAKTIJK DARTSCREENER: BEWEGINGSCONTROLE EN HOUDINGSPERCEPTIE ALS BASIS VOOR EEN GEDETAILLEERDE PREVENTIEWERKING’

 

Frank DEWITTE, BKE in de kinesitherapie

Martine MULLIE, BKE in de ADL

Pat VIROUX, BKE in de sport

 


Tijdens deze workshop zijn doorlopend 3 verschillende presentaties te volgen, die elk het concept van een basis klinische evaluatie (BKE) gebruiken. Elke presentatie vertrekt vanuit een andere invalshoek en andere lichaamsregio.

De schouderregio zal vanuit een sportcontext benaderd worden.

De rug wordt geanalyseerd vanuit de activiteiten van het dagelijks leven.

En tot slot wordt de regio van de onderste ledematen bekeken waarbij de raakpunten met de podologie duidelijk naar voren zullen komen.

 

Het doel van de workshop bestaat erin om een werkwijze voor te stellen die door middel van het opnemen en bekijken van beelden én het beantwoorden van eenvoudige vragen rapporteert of een persoon problemen vertoont op vlak van bewegingscontrole en houdingsperceptie.

 

Aan de hand van de rapportering kunnen maatregelen overwogen worden die de ‘preventie’ van letsels mogelijk maakt.

De voorgestelde onderzoeksmethodologie is overwegend gestoeld op internationaal erkende tests, maar biedt een bijkomende dimensie doordat de gestandaardiseerde bewegingen digitaal opgeslagen en verwerkt worden.

Een belangrijke meerwaarde is dat hierdoor de uitwisseling van informatie tussen professionele hulpverleners niet alleen mogelijk, maar ook eenvoudig wordt.