NEW PERSPECTIVES ON THE ASSESSMENT OF MOVEMENT SKILLS AND MOTOR ABILITIES Adapted physical activity quarterly, 2001, 18, 347-365

 

Bij het evalueren van de psychomotoriek, zoals o.a. in de Psychomotorische Therapie (PMT) gebeurt, wordt er gebruik gemaakt van een aantal psychomotorische tests. De klassieke, en ook nu nog dominante visie op de onderverdeling van de bewegingsvormen, zoals beschreven in de huidige literatuur, komt echter niet overeen met de thans gebruikte beoordelings-tests. Er heerst dus m.a.w. een discrepantie tussen de theorie en praktijk.

 

Dit artikel beoogt dan ook twee zaken:

[1] een herziening van de huidige visie

[2] een alternatief bieden, dat beter tegemoet komt aan de huidige beoordelingstests

 

De dominante kijk op de skills en abilities is sinds de zeventiger jaren quasi onveranderd gebleven, terwijl er de laatste dertig jaar een hele reeks van nieuwe meetinstrumenten ontwikkeld zijn. Deze klassieke indeling bestaat uit drie componenten, gerangschikt volgens een hiėrarchisch model:

[1] movement skills

[2] motor abilities

[3] general motor ability (GMA)

 

De huidige testen blijven in gebreke als het aankomt op het correct hanteren van deze begrippen, waardoor het niet steeds duidelijk blijkt op welk niveau we de beweging aan het onderzoeken zijn. De aanhangers van deze klassieke indeling trekken zelfs het bestaan van de GMA in twijfel.

 

In het eerste gedeelte van het artikel bespreekt men de redenen voor een nieuwe classificatie, en worden dus de zwakke punten van de huidige indeling blootgelegd:

[1] de grond waarop men het GMA-concept verwerpt

[2] het inconsistent gebruik van de begrippen in de beschrijving van de psychomotorische tests.

[3] het gebruik en de betrouwbaarheid van de meetinstrumenten aangewend voor de GMA te evalueren

[4] het niet erkennen van het feit dat de movement skills specifieker worden met toenemende leeftijd.

 

In het tweede gedeelte wordt een nieuwe classificatie besproken die meer congruent zou zijn met de huidige beoordelings-instrumenten. De movement skills en GMA definiėren de auteurs gelijkaardig aan de vorige visie, al wordt er niet getwijfeld aan het bestaan van de GMA. De motor abilities worden daarentegen opgedeeld in twee nieuwe concepten, nl.: de movement skill sets en de movement skill foundations. Zo krijgen we een vierdelige indeling, die ons moet toelaten om theorie en praktijk beter op elkaar af te stemmen.

 

Dit artikel behelst dus zowel de probleemstelling als de oplossing voor dit probleem. Deze bestaat uit het invoeren van een nieuwe classificatie van de bewegingscomponenten en hun onderliggende structuren.

 

Tom MATHEVE