RELATIES TUSSEN FLOW, ZELFBEELD, PSYCHOLOGISCHE VAARDIGHEDEN EN PRESTATIE

Jackson, S. A., Thomas, P. R., Marsh, H. W., & Smethurst, C. J. (2001). Relationships between Flow, Self-Concept, Psychological Skills, and Performance. Journal of Applied Sport Psychology, 13, 129-153.

 

Flow is een optimale psychologische toestand die ontstaat als er een evenwicht is tussen de eigen vaardigheden en hetgeen je wil bereiken. Het is dus een toestand van absolute concentratie of een optimale mentale toestand.

 

Deze studie onderzocht de relaties tussen de psychologische factoren, nl. zelfbeeld en psychosociale vaardigheden, en flow. Daarnaast werd het verband tussen flow en prestatie onderzocht.

 

Op 236 atleten uit 3 sporten (orienteering, surf life saving, en road cycling) werden  vijf testen uitgevoerd: "onderzocht aan de hand van vijf testen:" Flow State Scale (FSS) van Csikzentmikalyi, Dispositional Flow Scale (DFS) van Jackson, Elite-athletes self-description questionnary (EASDQ) van Marsch, Test of performance strategies (TOPS) van Thomas en één prestatietest.

 

Men vond een positieve relatie tussen de beide psychologische factoren en de flow ervaring.

In de prestatietest vonden de onderzoekers een licht significante relatie tussen flow en eindplaats.

 

De positieve relaties tussen zelfbeeld en flow en tussen flow en psychosociale vaardigheden benadrukken het belang van deze psychologische vaardigheden voor flow. Het vermijden van negatief denken, gecombineerd met een goede emotionele controle en met relaxatie vergemakkelijken flow volgens deze studie.

 

Men besluit met de vaststelling dat de tijd die atleten trainen voor psych factoren zeer weinig tot niets is. Nochtans blijkt uit de relaties gevonden in deze studie, dat positief zelfbeeld en meester psychosociale vaardigheden en strategieen, flow en optimale prestatie vergemakkelijken.

 

Leen TEUGELS