TEN – YEAR REVIEW OF RATING SCALES. II: SCALES FOR INTERNALISING DISORDERS.
Myers, K.& Winters C.N. (2002), J.Am.Acad.Child Adolesc.Psychiatry 41: 634-659

 

Het artikel geeft een opsomming en bespreking van diverse rating - schalen met betrekking tot het internaliseren van stoornissen.

 

De auteurs selecteerden schalen uit verzamelde artikels in verband met stemming - en angststoornissen bij kinderen en adolescenten over een periode van vijfentwintig jaar. Ze selecteerden de schalen die het meest geciteerd werden in de artikels of die een speciaal vermelding hadden in de literatuur en die voldoende adequate psychometrisch kwaliteiten bezitten.

 

De schalen weergegeven in het artikel zijn van het zelfrapporteringstype, sommigen hebben ook een parallel antwoordformulier voor de ouders, andere schalen zijn klinisch gericht en bestaan uit een interview.

 

De schalen worden voorgesteld in twee tabellen.  De tabellen geven informatie over het functioneren van de schalen en hun hanteerbaarheid.  In de tabellen worden het aantal items weergegeven, de wijze van antwoorden, de tijdsduur voor de afname, relevante leefttijdcategorieën en psychometrische eigenschappen.

Daarnaast brengt de tekst andere relevante onderwerpen naar voor in verband met het functioneren van de schalen.  De tekst geeft informatie over het ontstaan van de schalen, over de sterke en zwakke punten binnen elke schaal en interpreteert de psychometrische eigenschappen.

De tabellen zijn niet louter een samenvatting van de tekst vermits het gaat om een complexe hoeveelheid van gegevens.

 

De schalen zijn opgesplitst in de depressie rating – schalen en de angst rating – schalen, ze zijn voorgesteld in de volgorde van dalende leeftijdrelevantie: adolescenten, adolescenten en kinderen en kinderen.

 

Uit het onderzoek blijkt dat de depressie en angst rating - schalen goed bruikbaar zijn voor het verklaren van geďnternaliseerde psychopathologie bij jongeren, voor het opstellen van een behandelingsplan en voor de opvolging van de behandeling.  Daarentegen kunnen ze niet altijd zomaar gebruikt worden.  Er moet gereflecteerd worden over het doel van gebruik, de eigenschappen van de schaal, de kenmerken van het kind of de doelgroep die onderzocht wordt, zodat de juiste schaal gebruikt wordt in functie van het aangemelde probleem.

 

Nadelen van depressie rating – schalen zijn het tekort aan duidelijke constructvaliditeit en het feit dat sommige schalen heel populair zijn en daardoor andere minder bekende schalen minder toegankelijk zijn en minder onderzocht worden naar hun capaciteiten en eigenschappen.  Het daaruit volgende voordeel is dat die bekende schalen zeer goed gedocumenteerd zijn en er veel informatie beschikbaar is over hun functioneren en eigenschappen.  Verder hebben deze schalen een parallel antwoordformulier voor ouders en korte formulieren voor follow-up onderzoek.

De oudere angst rating – schalen hebben eveneens het nadeel dat ze weinig constructvaliditeit vertonen, maar de nieuwe schalen  hebben daar verbetering in gebracht, hebben een betere constructvaliditeit en zijn beter bruikbaar om met jongeren te werken. Ze zijn daarentegen nog  niet lang genoeg in gebruik om definitieve conclusies te trekken over hun geschiktheid en validiteit. De meeste angstschalen hebben formulieren voor ouders en verkorte versies.   De discriminatiemogelijkheid tussen angststoornissen en depressiestoornissen is eveneens een positief punt van de angst rating – schalen.

Geen enkele schaal geeft al de gewenste informatie, in het algemeen zou er telkens meer dan één schaal moeten gebruikt worden om het internaliseren van stoornissen te evalueren en zo een goed beeld te krijgen van het probleem van het kind.

 

Het artikel geeft suggesties voor een goede batterijsamenstelling.  Bij de depressieschalen worden de RADS in combinatie met de RCDS naar voor geschoven en daarnaast de CDRS-R met de CDI voor werking met een klinische populatie.  Als er een keuze moet gemaakt worden uit de angstschalen wordt er in het artikel voorgesteld om ofwel de MASC of de SCARED in combinatie met de PARS te gebruiken.

 

Charlotte VAN DEN DRIES