FIBROMYALGIE

 

 

Fibromyalgie: de diagnosecriteria

Fibromyalgie is een aandoening die vooral gekenmerkt wordt door een diffuse pijn en een grote vermoeidheid.

Tal van andere, bijkomende symptomen versterken nog het leed en de dagelijkse handicap, zoals slaapstoornissen, depressie, spijsverteringsproblemen, hoofdpijn, enz.

Maar wat zijn de exacte diagnosecriteria en hoe wordt de ziekte behandeld?

 

Fibromyalgie: pijn en vermoeidheid

Fibromyalgie is opgenomen in de Internationale Classificatie van Ziekten (ICD – International  Classification of Diseases).

Maar het gaat eigenlijk meer om een syndroom dan om een ziekte, want de  symptomen zijn erg gevarieerd, diffuus en moeilijk te kwantificeren.

Maar sinds het Amerikaanse  College voor Reumatologie in 1990 de diagnosecriteria officieel vastlegde, kunnen patiënten met  fibromyalgie duidelijk geïdentificeerd en ook behandeld worden.

 

 

Diffuse pijn

Er is officieel sprake van fibromyalgie als de volgende twee criteria tegelijk voorkomen: 

1) Een diffuse pijn over het gehele lichaam die al minstens drie maanden aanhoudt.

2) Bij een drukpuntenonderzoek is er sprake van pijn op bepaalde punten.

Wat dit laatste criterium aangaat, zijn er 18 gevoelige punten of drukpunten omschreven.

Ze zijn vaak  symmetrisch en komen overeen met de aanhechtingszones van de pezen van bepaalde spieren.

Om de diagnose te kunnen stellen moet de pijn op minstens 11 van de 18 punten aanwezig zijn.

 

 

Na de diagnose, de behandeling

Fibromyalgie zou beschouwd kunnen worden als een perceptiestoornis van pijn, waarbij de  pijndrempel verlaagd is en de patiënt niet in staat is om zich aan te passen aan de pijn.

Aangezien er geen precieze oorzaak te achterhalen is, richt men zich op het behandelen van de  symptomen.

De behandeling is multidisciplinair en combineert een gedragsgerichte aanpak met  medicatie.

 

De cognitieve gedragstherapieën nemen vandaag een centrale plaats in in de behandeling.

Ze helpen de  zieke om zich beter te leren kennen, om zich bewust te worden van de controle die hij op zijn  pijnsymptomen kan uitoefenen en om aangepaste gedragsvormen te ontwikkelen.

Op die manier kan  hij zijn levenskwaliteit verbeteren.

Oefeningen in balneotherapie alsook een reeks kinesitherapielessen - met op het programma aerobe  oefeningen en stretching - leveren ook interessante resultaten op.

 

 

Pijnstillers en antidepressiva

Wat het farmaceutische luik betreft, moet worden opgemerkt dat er in deze indicatie momenteel geen  enkel geneesmiddel een erkenning heeft en toegelaten is op de markt.

Maar er zijn volop onderzoeken  bezig en verwacht wordt dat er over enkele jaren specifieke geneesmiddelen beschikbaar zullen zijn.

In afwachting zijn de pijnstillers zeer nuttig.

Soms gebruik men ook antidepressiva, middelen tegen  epilepsie en zelfs geneesmiddelen tegen de ziekte van Parkinson.

Welke behandeling de beste is moet  van geval tot geval worden bekeken, en hangt af van de intensiteit van de symptomen en de weerslag  op de levenskwaliteit, zowel familiaal als professioneel.

 

 

Tot slot nog dit: fibromyalgie is een veel voorkomend syndroom dat 2 tot 4% de bevolking  treft …

 

27/11/2007  

Dr. Philippe Presles

Académie nationale française de médecine, rapport januari 2007; Aanbevelingen van de Eular (European League Against Rheumatism), maart 2007.

 

Uit het e-gezondheid magazine 27-11-2007      
http://www.e-gezondheid.be/magazine/article.asp?idarticle=14822&idrubrique=962&&urlnew=0

 

Lees ook : FIBROMYALGIE: HET BELANG VAN LEVENSGEWOONTEN