EXERCISE MANAGEMENT: CONCEPTS AND PROFESSIONAL PRACTICE.
Mackinnon, L.T., Ritchie, C.B., Hooper, S.L., & Abernethy, P.J. (2003).Champaign, IL: Human Kinetics, ISBN 0-7360-0023-2.

 

Het boek is opgebouwd uit vier delen. In een eerst deel wordt een overzicht gegeven van welke beroepen er bezig zijn met het bewegen en welke internationale organisaties er achter staan. In een tweede hoofdstuk wordt dan ingegaan op de vraag waarom we dienen te bewegen en hoeveel. Hierbij worden de gangbare begrippen uitgelegd alsook de meetinstrumenten. Dit deel wordt afgerond met een weergave van de bestaande initiatieven om de gemeenschap te activeren.

In een tweede deel komen dan de basisprinciepes van de bewegingsprogramma’s aan bod. Het gaat van screeningsinstrumenten voor de start van een bewegingsprogramma, het meten van de fysieke fitheid,,gedragsinterventies om fysieke activiteit vol te houden, tot aanbevelingen voor fysieke fitheid.

In deel drie wordt het belang van het bewegen voor bijzondere groepen toegelicht. De volgorde waarin deze besproken worden, is op zijn minst opmerkelijk. In een eerste hoofdstuk gaat men in op het bewegen met mensen met cardiovasculaire, pulmonaire en metabole beperkingen. In een volgend hoofdstuk wordt dan het belang van bewegen bij kinderen, zowel gezonde, atleten, als kinderen met ziekten, besproken. Daarnaast komen de bejaarden aanbod en een andere bijzondere groep zijn de zwangere vrouwen en het hoofdstuk rondt af met het bewegen voor mensen met kanker. In een derde hoofdstuk wordt ingegaan op musculoskeletale, neurologische en neuromusculaire problemen. Zo komen hier aan bod: lage rugpijn, artritis, osteoporosis, cerebral palsy, multiple sclerosis, parkinson, chronische vermoeidheid. Een laatste hoofdstuk binnen dit deel, handelt dan weer over een typische groep namelijk atleten. Elementen die hier besproken worden zijn onder andere de voeding, overtraining, de planning van de training en dit zowel voor het individu als voor de groepssporten.

In een laatste deel worden organisatorische en management aspecten gerelateerd aan het bewegingscentrum besproken.

 

Een boek van 357 bladzijden, waarbij het de doelstelling van de auteurs was om een overzicht te geven van het ganse domein en dit op een leesbare en begrijpbare manier. Daarvoor worden de referenties in de tekst beperkt, worden overzichten gemaakt in sprekende tabellen en wordt de tekst gedocumenteerd met tekeningen en foto’s. In het boek slagen de auteurs erin om de basisprincipes van, de fysieke conditie op een rij te zetten en dit van de kinderleeftijd tot de bejaarde  en van de persoon met een ziekte tot de atleet. Het boek is bovendien opgevat als een studieboek, waarbij op het einde van elk hoofdstuk een gevalsstudie, specifieke terminologie en vragen weergegeven worden , zodat de lezer zichzelf kan toetsen of hij/zij de inhoud van het hoofdstuk begrepen heeft. Vijf bladzijden referenties en vijf bladzijden aanbevolen literatuur vullen het geheel aan en maken dat eens uw honger gescherpt, ge verder op zoek kunt gaan naar zowel theoretische als praktische informatie. Enige bedenking bij dit boek is dat de Australische auteurs, wel refereren naar Amerikaanse bronnen maar weinig of niet naar Europese.

 

Johan SIMONS