WEGWIJS IN DE BEROEPSORGANISATIE VAN DE KINESITHERAPIE 2014

 

Auteur: STAPPAERTS KAREL 

Verschijningsdatum: juni 2014 

Productsoort: Boek 

ISBN: 9789033495700 

Pagina's: 176 

Rubriek: Medische en paramedische wetenschappen  

Prijs: EUR 22,50 

UITGEVERIJ ACCO

Wegwijs in de beroepsorganisatie van de kinesitherapie in België richt zich vooral tot de kinesitherapeut, al dan niet in opleiding. Het boek geeft een gedetailleerd overzicht van de wettelijke bepalingen en de regelgeving die het uitoefenen van het beroep van kinesitherapeut in grote lijnen vastleggen en vormgeven.

Eerst wordt een breed overzicht gegeven van de organisatie van de huidige Belgische ziekteverzekering, met hierin de belangrijke rol van het RIZIV. Vervolgens wordt uitgeweid over het wettelijk statuut van de kinesitherapeut. Na een hoofdstuk over de erkenning en de aanbodbeheersing van kinesitherapeuten komt een grondige bespreking van de nomenclatuur en van het opmaken van de overeenkomsten (conventies) tussen de verzekeringsinstellingen en de kinesitherapeuten. Daarna worden de wettelijke bepalingen voor het medisch voorschrift en de rol van de adviserend geneesheren besproken, gevolgd door een uitgebreid hoofdstuk over het honorarium en de tegemoetkoming door de ziekteverzekering. Na de sectie ‘administratie’ (getuigschrift-ontvangstbewijs, derdebetalersregeling, schriftelijk verslag, patiëntendossier, betaling voor muziek in de praktijk) worden de controle van de kinesitherapeut door de diensten van het RIZIV en de mogelijke sancties bij overtredingen van de wet- en regelgeving behandeld. Een laatste, korte hoofdstuk is gewijd aan fiscale verplichtingen i.v.m. het ontvangstbewijs-getuigschrift en het dagboek.

OVER DE AUTEUR

KAREL STAPPAERTS is van opleiding kinesitherapeut en is em. gewoon hoogleraar aan de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen van de KU Leuven, waar hij o.a. vanaf 1987 tot 2011 ‘Beroepsorganisatie van de kinesitherapie’ doceerde.

Van 1998 tot 2010 was hij lid van de Nationale Raad voor de kinesitherapie en hij is nog steeds werkend lid van de Technische Raad voor Kinesitherapie. Hij is ook plaatsvervangend lid van de Planningscommissie Medisch Aanbod. Daarnaast is hij lid van het Studiecentrum van Axxon, de beroepsorganisatie van kinesitherapeuten. Hij is tevens lid van de Stuurgroep van het kwaliteitsproject Pro-Q-Kine en van de werkgroep ‘Kwaliteitsindicatoren’ binnen dit project. Vanuit zijn brede contacten met Axxon en zijn werk in raden van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en van het RIZIV is de auteur goed geplaatst om duiding en achtergrondinformatie te geven bij de bestaande wet- en regelgeving voor de kinesitherapie.

KINE 2000 – EUROKINE

Een wellicht volledig overzicht van wat de kinesitherapeur allemaal moet weten, doen en laten bij de uitoefening van zijn beroep.        
Een naslagwerk dat absoluut thuishoort in elke praktijk.        
Voor de prijs zeker niet te laten.